OpCommando’s

OpCommando’s

hoi iedereen, ik ben Sprinter
ik heb ook enkele Op Commando’s
en ook nog een aantal andere commando’s voor jou
ik zal de commando’s 1 voor 1 overlopen

1 !autolimiet on
zet de autolimiet in het kanaal

2 !autovoice on
geeft de binnenkomende chatters automatich voice

3 !autoop on
geeft de chatters een auto Operator Status als ze binnen komen

4 !autohalfop on
de autoHalfop geeft de chatters een autoHalfop status als ze het kanaal binnen komen

5 !joinasl on
geeft een joinasl bericht

6 !joinfun on
dit commando geeft een join fun commando’s aan

7 wil je uw website toevoegen in de aangeweze FunBot?
om uw Website toe te voegen in Sprinter typ je
!systeembeheer add website >zet je website hier<

8 wil je uw webchat toevoegen in de aangeweze FunBot?
om uw Webchat toe te voegen in Sprinter typ je
!systeembeheer add webchat >zet je gekozen webchat hier<

9 wil je uw FaceBook Pagina toevoegen in de aangeweze FunBot?
om uw FaceBook toe te voegen in Sprinter typ je
!systeembeheer add facebook >zet je FaceBook Pagina hier<

10 +v
ik geef je voice

11 -v
ik zal je voice weg halen

12 +h
ik geef je halfop

13 -h
ik zal je halfop Status weg halen weg halen

!stfu
wat is stfu?
het commando !stfu kan mensen laten zwijgen in een kanaal als jij dit nodig vind,
bvb als er een chatter in een kanaal iedereen constand lastig valt dan zal je hem/haar in die lijst kunnen zodat hij/zij niet verder kan doen,
als jij wilt dat hij/zij uit de lijst haalt dan kan je dit ook doen.
alle nodige commando’s van !stfu staan hier onder:

14 !stfu on
ik zal de de !stfu activeren

15 !stfu off
ik zal de de !stfu desactiveren

16 !stfu add nicknaam
ik zal de Gebruiker in mijn !stfu lijst zetten

17 !stfu del nicknaam
ik zal de gebruiker uit mijn !stfu lijst halen

18 je kan de !stfu lijst terug zien door !stfu list te typen in uw kanaal
LET OP enkel Owner/Admins/Operators kunnen deze Commando uitvoeren